Yüzbaşı’nın kısaltması nedir?

Orduda Üsteğmen ile Binbaşı arasında yer alan rütbeye Yüzbaşı adı verilir. Zorunlu hizmet süreleri 6 yıldı ve bu sürenin ilk üç yılında Yüzbaşı olarak anılırken kalan 3 yılda ise Kıdemli Yüzbaşı olarak görev alırlar. Subaylar arasında diğerlerine göre daha fazla sorumluluğu bulunur ve genellikle bölük komutanı olarak görev alırlar. Bunun anlamı ise bir bölükte bulunan onlarca askerin tümünden sorumlu olmaktır.

Yüzbaşı’nın kısaltması: Yzb.

Bu rütbenin NATO kodu OF-2’dir ve yazı dilinde “Yzb.” Şeklinde kısaltılır. Harp akademisinden mezun olan subayların alacağı ilk rütbe “Kurmay Yüzbaşı” rütbesidir. Osmanlı Devleti zamanında bu rütbe Kolağası olarak anılmaktaydı. Cumhuriyetin ilanının ardından ilk yıllarda da aynı isimde anılmaya devam etmiştir.

1980’li yıllara kadar Yüzbaşı rütbesindeki kişilerin hizmet süresi 9 yıldı ve ilk yıllarında Önyüzbaşı olarak adlandırılmaktaydı. Daha sonra bu süre 6 yıla kadar indirildi.

Rütbe simgesinde çelenk bulunmayan en üst rütbedir. Yüzbaşından itibaren rütbeler artık yalnızca yıldızlarla gösterilir. Yüzbaşı rütbesinde ise 3 adet yıldız bulunur. Bu yıldızların başında çelenk olması Albay, kılıçlı çelenk olması da Korgeneral rütbesini temsil eder.

Bir cevap yazın