NATO üyesi ülkeler

North Atlantic Treaty Organization, NATO‘nun İngilizce açılımı olarak bilinmektedir. Kuzey Atlantik Antlaşması ya da Kuzey Atlantik Paktı olarak bilinmekte olan NATO adlı kuruluş, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 28 ülkeyi bünyesinde barındıran 1949 yılının Nisan ayında imzalanmış bir antlaşmadır. Örgütte yer alan ülkelerin ikisi Amerika Kıtası’nda, diğer 26 ülke ise Avrupa Kıtası’nda bulunuyor. Kurulduğu dönemde 12 üyesi olan NATO, 2009 yılından itibaren 28 üyeye ulaşmıştır.

  1. NATO’nun Özellikleri
  • NATO Uluslararası Askeri İttifak olarak bilinmekte ve örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek olan herhangi bir saldırıya karşı ortak savunabilme amacıyla kurulmuştur.
  • Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO‘nun merkezidir.
  • NATO‘ya üye olan ülkelerin askeri harcamaları, dünyadaki tüm ülkelerin askeri harcamalarının %70’ini oluşturuyor.
  • 12 ülke tarafından 4 Nisan 1949’da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşmasıyla kurulmuş olan NATO‘nun en önemli özelliği, antlaşma metninde de geçen, üye ülkelere yapılan herhangi bir saldırının tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilmesidir.
  • NATO, askeri, sosyal, kültürel olarak birbirlerini desteklemek, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri bilen devletlerin güven ve barışını sağlamak açısından ortak fayda gözeten ülkelerin birleşmesiyle oluşmuştur.
  • NATO‘ya üye ülkelerin herhangi bir saldırıya uğramış olan diğer üye ülkeye yardım etme maddesi, tarihte ilk defa 2001’de ABD’de yaşanmış 11 Eylül saldırıları sonrasında uygulamaya konmuştur.

 

  1. NATO Nasıl Kurulmuştur?

2.Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan çeşitli silahlar, teknoloji ve özellikle de kitle imha silahlarının, bazı ülkelerin himayesinde bulunuyor olması, yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başlarına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başlamıştı. Bu yüzden, milli çıkarları benzer olan büyük devletler, belirli noktalarda buluşup iş birliği ve dayanışma yapmak zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda bir araya gelmiş olan 12 ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda bulunan 51.madde çerçevesinde hazırlanan, toplam on altı maddelik antlaşmayı 4 Nisan 1948’de ABD’nin Washigton eyaletinde imzaladılar. İmzalanan antlaşma onaylanıp 24 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiştir.

 

NATO üyesi ülkeler

 ABD
 Almanya
 Arnavutluk
 Belçika
 Birleşik Krallık
 Bulgaristan
 Çek Cumhuriyeti
 Danimarka
 Estonya
 Fransa
 Hırvatistan
 Hollanda
 İspanya
 İtalya
 İzlandaa
 Kanada
 Letonya
 Litvanya
 Lüksemburg
 Macaristan
 Norveç
 Polonya
 Portekiz
 Romanya
 Slovakya
 Slovenya
 Türkiye
Yunanistan

Bir cevap yazın