Avrupa Birliği üyesi ülkeler

Altı ülkenin ortak girişimleri sonucu 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun ardından 25 Mart 1957 tarihinde Roma Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile temeli ekonomiye dayalı olan bir topluluk oluşturuldu. Bu topluluğun adı Avrupa Ekonomik Topluluğu idi. Daha sonra Avrupa Birliği olan bu topluluğun amacı birliğe üye olan ülkelerin vatandaşlarına daha yaşanabilir bir dünya yaratmak ve hayat standartlarını arttırmaktı.

Kurulmasının ardından yarım yüz yıllık kısa bir süre geçmesine rağmen Avrupa’da çok büyük gelişmelere sebep olmuştur. Bunlardan en büyüğü 1995 yılında oluşturulan Euro para birimidir. Avrupa Birliği üyelerinin Euro kullanması ile Avrupa tek bir Pazar haline gelmiş oldu. Böylece Avrupa ülkeleri ticari manada büyük bir ivme kazandı. Bunun dışında ilerleyen zaman içerisinde AB büyük bir ticari güç haline geldi ve çevre kalkınma gibi konularda da dünya lideri konumuna geldi. Bu birlik ekonomik ve siyasi bir örgütlenme olarak da tanımlanmakta ve şu andan itibaren 28 ülkeden oluşmaktadır. Toplam nüfusu ise 500 milyondan fazladır. Çoğunlukla Avrupa Kıtası’nda yer alan ülkelerin oluşturduğu, Avrupa Birliği‘nin, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Liderler Zirvesi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Adalet Divanı gibi yönetim birimleri de bulunmaktadır.

KURULUŞ AMACI

Bu birliğin kuruluşundaki amaç üye olan ülkelerin huzur içinde yaşaması, siyasi, ekonomik, politik ve sosyal alanlarda ortaklaşa tavır sergilemesi ve bu alanlarda iyileştirme yapılmasıdır. Avrupalılık Avrupa Birliği‘nin kurulmasıyla ortaya çıkmış ve üye olan her ülkenin kendine özgü zenginliklere sahip olması çeşitli gelenek ve göreneklere sahip olması birliğin çeşitliğini göstermektedir. Bu yüzden AB farklılığı ve çeşitliliği savunun bir anlayışa sahiptir. Kuruluş amaçlarının bir diğer nedeni ise dünya savaşları olarak nitelendirilebilir. Avrupa’da yaşanmış iki büyük savaş sonrasında Avrupa’daki ülkeler bu durumdan ders çıkarmış, ortak bir noktada buluşmuş ve huzuru, güvenliği, barışı sağlamanın yolunu bu birliği kurmakta aramışlardır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler

Ülke

Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs Cumhuriyeti
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

Bir cevap yazın